Home arrow Cursusvoorwaarden
 
Home
Voor bedrijven
Activiteiten profs
Cursussen amateurs
Workshops amateurs
De docent
Cursusvoorwaarden
Cursisten
Contact
Nieuwsbrief
Foto's cursisten
Pers

 

 


Cursusvoorwaarden
Inschrijving en plaatsing
Plaatsing vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Start cursussen
Cursussen starten alleen bij voldoende deelname. Minimaal n week voor aanvang van de cursus ontvangt u hierover bericht.

Betaling cursusgeld
Het volledige cursusgeld (vermelde prijzen zijn inclusief btw) dient vr aanvang van de cursus te zijn overgemaakt op bankrekening  167915924 t.n.v. Joost Berends Fotografie onder vermelding van de betreffende cursus. Mocht de cursus wegens onvoldoende deelname geen doorgang vinden dan wordt het cursusgeld binnen 10 dagen nadat de cursus zou zijn gestart aan u terugbetaald.

Annulering
U kunt de cursus kosteloos tot uiterlijk twee weken voor de startdatum schriftelijk annuleren. Daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.

Verhindering
Indien de docent om moverende redenen niet in staat is om les te geven dan wordt in overleg met de betreffende cursusgroep de les op een andere dag of tijdstip ingehaald.

Indien de cursist verhinderd is om een les bij te wonen dan kan deze, gezien de opzet van de cursus, niet op een ander moment worden ingehaald. Er vind geen restitutie van het cursusgeld plaatst tenzij de cursist wegens langdurige ziekte niet langer in staat is om de cursus te vervolgen.

Wijzigingsbevoegdheid
DE FOTOSCHOOL behoudt zich het recht voor af te wijken van hetgeen in haar publicaties vermeld staat. Zij is verplicht om wijzigingen, op verzoek, te motiveren.

 

 

 

 

 

 
 
  Design & Realisation Embush